KDE PRÁVE ORDINUJEM?

Kráľová pri Senci
Najbližšie: Kráľová pri Senci, 7:30 - 10:00
Ordinačné hodiny
Streda, 14:00 - 16:00 - chorí

Oznamy pre pacientov

OZNAM: 1. 01. 1970 - 1. 01. 1970 - , OZNAM: 27. 10. 2020 - 30. 10. 2020 - Počas uvedených dní sa presťahuje detská amb. z Kráľovej pri S do Veľkých Úľan.Zastupovať bude po telefonickej konzultácii MUDr.Dolánová v DA Sládkovičovo.Tel:031/3810216. Str:13,00-16,00h,štv.13,00-14,30h,pi.8.00-11.30h,

MUDr. Jozef Valkár – lekár

je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore detské lekárstvo. Po ukončení štúdií získaval cenné skúsenosti na detských oddeleniach NSP Handlová, NSP Skalica a NSP Galanta. V rámci tohto obdobia absolvoval atestáciu 1. stupňa v odbore pediatria. Od roku 1984 pracuje nepretržite v detskej ambulancii Jelka a od roku 1995 ako neštátny lekár aj v detskej ambulancii Kráľová pri Senci. V roku 2005 získal atestáciu 2. stupňa v odbore dorastové lekárstvo s možnosťou poskytovania liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti do 28 roku veku.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

odbor detské lekárstvo

Absolvovaná atestácia 1. stupňa v odbore

pediatria – deti do 18 rokov

Absolvovaná atestácia 2. stupňa dorastové

lekárstvo – do 28 rokov

Zmena právnej formy ambulancie na VALSON s.r.o.

- 01.08. 2014

Ordinačné hodiny

Kráľová pri Senci
Pondelok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
08:00 – 11:00 – chorí pacienti
Utorok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
08:00 – 10:00 – chorí pacienti
10:00 - 11:30 – poradňa pre deti
Streda 14:00 - 16:00
*Prvú stredu v mesiaci sa neordinuje
Štvrtok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
08:00 – 10:00 – chorí pacienti
10:00 - 11:30 – poradňa pre deti
Piatok 14:00 - 16:00
Jelka, zdravotné stredisko
Pondelok 13:00 – 17:00 – chorí pacienti
Utorok 13:00 - 15:00 – chorí pacienti
15:00 - 17:00 – poradňa pre deti
Streda 07:30 - 08:30 – odbery krvi
08:30 – 12:00 – chorí pacienti
Štvrtok 13:00 - 15:00 – chorí pacienti
15:00 - 16:00 – preventívne prehliadky
Piatok 07:30 - 08:30 – odbery krvi
08:30 – 12:00 – chorí pacienti

Pre nových pacientov

Navštívte ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast
VALSON s.r.o. kedykoľvek počas ordinačných hodín s platnou
kartičkou poistenca.

— Lekárska starostlivosť pre deti a dorast od 0 do 28 rokov

— Vyplníme s Vami dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

— Zariadime prenos Vašej zdravotnej dokumentácie

Registrovaným pacientom ambulancie VALSON s.r.o. sa stávate od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po podpise dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s ambulanciou VALSON s.r.o. za podmienky, že Váš predchádzajúci lekár k tomuto dátumu doručí Vašu zdravotnú dokumentáciu ambulancii VALSON s.r.o.

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Union
Dôvera