KDE PRÁVE ORDINUJEM?

days.vikend
Najbližšie: Kráľová pri Senci, 08:00 - 10:30

Oznamy pre pacientov

Mudr.Záhončíková DA Mostová 8.00h-12.00h,  

MUDr. Jozef Valkár – lekár

je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore detské lekárstvo. Po ukončení štúdií získaval cenné skúsenosti na detských oddeleniach NSP Handlová, NSP Skalica a NSP Galanta. V rámci tohto obdobia absolvoval atestáciu 1. stupňa v odbore pediatria. Od roku 1984 pracuje nepretržite v detskej ambulancii Jelka a od roku 1995 ako neštátny lekár aj v detskej ambulancii Kráľová pri Senci. V roku 2005 získal atestáciu 2. stupňa v odbore dorastové lekárstvo s možnosťou poskytovania liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti do 28 roku veku.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

odbor detské lekárstvo

Absolvovaná atestácia 1. stupňa v odbore

pediatria – deti do 18 rokov

Absolvovaná atestácia 2. stupňa dorastové

lekárstvo – do 28 rokov

Zmena právnej formy ambulancie na VALSON s.r.o.

- 01.08. 2014

Ordinačné hodiny

Kráľová pri Senci
Pondelok 08:00 - 10:30
Utorok 08:00 - 09:30 - chorí
10:00 - 11:00 - poradňa
Streda 14:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 09:30 chorí
10:00 - 11:00 - poradňa
Piatok 14:00 - 15:00
Jelka, zdravotné stredisko
Pondelok 13:00 - 15:00 - chorí
Utorok 13:00 - 14:00 - chorí
14:00 - 15:00 - poradňa
Streda 08:00 - 08:30 - odbery krvi
08:30 - 12:00 - chorí
Štvrtok 13:00 - 14:30 - chorí
14:30 - 15:30 - preventívne prehliadky
Piatok 08:00 - 08:30 - odbery krvi
08:30 - 12:00 - chorí

Pre nových pacientov

Navštívte ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast
VALSON s.r.o. kedykoľvek počas ordinačných hodín s platnou
kartičkou poistenca.

— Lekárska starostlivosť pre deti a dorast od 0 do 28 rokov

— Vyplníme s Vami dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

— Zariadime prenos Vašej zdravotnej dokumentácie

Registrovaným pacientom ambulancie VALSON s.r.o. sa stávate od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po podpise dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s ambulanciou VALSON s.r.o. za podmienky, že Váš predchádzajúci lekár k tomuto dátumu doručí Vašu zdravotnú dokumentáciu ambulancii VALSON s.r.o.

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Union
Dôvera